Hvordan kan alkohol sies å være farlig i mindre mengder? Altså alt utenom langvarig og høyt alkoholinntak.

Kvinne, 18 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Alkohol kan sies å være farlig også i mindre mengder ettersom risikoen for skader og ulykker øker når en er beruset. Det er også større sjanse for at du kan skade deg eller, eller andre, dersom du er svært påvirket. Voldstilfeller i Norge er i overvekt alkoholrelatert, i tillegg til at mange anmeldte voldtekter har skjedd i forbindelse med festing.

​​Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer, men her er det store individuelle forskjeller. Svært høy promille i selv ved en enkeltstående «fyllekule» kan være farlig fordi pustesenteret i hjernen hemmes, som igjen kan være dødelig.

Du kan lese mer om både korttids- og langtids-skadevirkninger ved bruk av alkohol her 

Du kan lese mer om virkninger og bivirkninger av alkohol på vår nettside her