Hvordan inntas muskatnøtt? Røykes den, drikkes den eller hva?

Kvinne, 67 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Større mengder muskatnøtt gir en hallusinogen rus, lik den man får av LSD og fleinsopp. Inntaksmåte er gjennom spising. Ofte blir det det man omtaler som «bad trip» med ekle hallusinasjoner, kvalme og dårlige og langvarige ettervirkninger, med kramper og muskelsmerter. Store doser kan medføre fysiske reaksjoner, som høy kroppstemperatur.

Det er rapportert dødsfall internasjonalt.

Mange opplever rusen fra muskat som ubehagelig. Ubehagelige reaksjoner kan forekomme alt ved 5 g (ca én muskatnøtt), og sannsynligheten for dette stiger med økende doser. Store doser fra 10-25 g kan fremkalle delirium/alvorlig vrangforestilling. Kroppslige reaksjoner er hjertebank, utvidede pupiller, rødming, varm og tørr hud, munntørrhet, vanskeligheter med vannlating og forstoppelse. Mens påvirkning av hjernen og det sentrale nervesystemet fører til reaksjoner som angst, uro, forvirring, hallusinasjoner, muskelkramper og forstyrret hukommelse og orienteringsevne.

Kvalme, brekninger og magesmerter er også vanlig. Innleggelse på sykehus kan være nødvendig, og dødsfall har forekommet. Det kan ofte ta lang tid (6-8 timer) før effektene inntrer, og symptomene kan vedvare i inntil ett til tre døgn.

Som du forstår av informasjonen ovenfor kan dette være både ubehagelig og farlig.