Hvordan får man hjelp når man har sniffet lim?

Mann, 15 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dersom det er en akuttsituasjon kan du ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00), AMK (113) eller legevakten.

Hvis det ikke er snakk om en akuttsituasjon, men du trenger hjelp til å slutte eller bare snakke med noen, kan du ta kontakt med helsestasjon for ungdom, helsesykepleier på skolen eller utekontakten der du bor.

Du er også velkommen til å snakke mer med oss om din situasjon på chat eller telefon 915 08588.