Hei, hva er prosedyren for å anmode om tvangs innleggelse av voksen rusmisbruker ref Helse og omsorgsloven kap 10. – hvor finner jeg evt doc som skal brukes og hvor sendes dette ?

Mann, 66 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Prosedyren er som følger:

  1. Pårørende melder bekymring til kommunen/sosialtjenesten/NAV.
  2. Kommunen/sosialtjenesten/NAV setter i gang undersøkelser for å utrede om tvangstiltak er nødvendig. Loven sier at tvangstiltak kan være tilbakeholdelse i institusjon mot sin vilje i opptil tre måneder.
    Pårørende skal ha tilbakemelding så snart undersøkelsene er ferdig.
  3. Dersom undersøkelsene tilsier at tvangstiltak er nødvendig kan kommunen/sosialtjenesten/NAV fatte et midlertidig vedtak og plassere rusbruker i egnet institusjon umiddelbart. Det midlertidige vedtaket skal så sendes til fylkesnemnda innen to uker. Fylkesnemnda bestemmer da om vedtaket skal gjøres endelig. Hvis kommunen/sosialtjenesten/NAV ikke får medhold av fylkesnemnda faller vedtaket bort. Det er vanlig at fylkesnemnda innhenter uttalelser fra helsepersonell (fastlege/kommuneoverlege) når de gjør sin vurdering, hvis ikke NAV har vedlagt dette i sitt midlertidige vedtak.

Vil du vite mer kan du lese om dette på siden vår «Tvangsbehandling av rusavhengige», eller kontakte ditt lokale NAV-kontor.