Hvor mye vallergan må mann ta for at det er dødelig?

Kvinne, 30 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi svarer ikke på denne type spørsmål, fordi vi ikke ønsker å gi folk informasjon de kan bruke for å prøve å skade seg selv. Dersom du har tatt for mye Vallergan kan du ringe Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), legevakt 116 117 eller AMK 113.

Er det slik at du ønsker å ta ditt eget liv, anbefaler vi deg å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg til å få det bedre. Du kan snakke med noen du stoler på, din behandler eller lege, eller du kan ringe Mental Helse 116 123.