Hvor mange paracet trenger man for å overdose?

Kvinne, 14 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke veiledning på hvor mye en skal ta for overdose. Legemidler skal alltid brukes slik som beskrevet i pakningsvedlegget eller i samråd med lege. Dersom du er redd for forgiftninger kan du kontakte Giftinformasjonen 22591300 alle dager, hele døgnet eller legevakt 116 117.

Vi lurer også på hvorfor du tenker på å ta overdose tabletter. Om du har det vondt er det viktig å huske på at det finnes folk som du kan snakke med. Se denne linken over hvor du kan henvende deg. Det kan også være godt å snakke med foreldrene sine om hvor vondt en har det. Du kan også ringe anonymt til Røde Kors hjelpetelefon for ungdom (tlf. 800 33 321).