Hei
Jeg lurer på om dere vet hvor mang personer i Norge som har samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP)? jeg finner tall på det med psykiske lidelser. men klarer ikke finne noe tall på hvor mange som sliter med begge deler samtidig.
Hilsen nysgjerrig

Kvinne, 36 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det spørs om det finnes noen nøyaktige tall på dette. Det er ikke alltid så enkelt å skille klart mellom ruslidelse og psykisk lidelse, og det er ofte ikke så enkelt å avgjøre årsaksforholdet mellom rus og psykiske lidelser.

Vi anbefaler deg å kontakte Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, de har sikkert noe oversikt og informasjon om dette.