Jeg lurer på hvor lenge jeg må gå ren på lar for å få oppstart. Jeg hat hørt alt fra 6 til 3 måneder

Mann, 44 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi kjenner ikke til konkret hvor lenge du må vente, men du kan lese generelt om hvilke krav som gjerne stilles til rusbruk/rusfrihet i LAR i denne veilederen fra Helsebiblioteket. Du må gjerne også høre med dine kontaktpersoner i LAR direkte, eller evt. også bruker- og interesseorganisasjonen proLAR.