Jeg lurer på hvor lenge EtG og EtS kan påvises i urinen etter inntak av ca. 1,5 gram alkohol per kg kroppsvekt? Inntaket er gjort én kveld, og bestod av ca. 3,5 liter øl, som jeg har regnet om til å bli ca. 1,59 gram /kg.

På forhånd takk!

Kvinne, 29 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Selv om du oppgir spesifikke tall, er det dessverre ikke mulig for oss (eller noen) å si spesifikt hvor lenge dette vil kunne påvises, da det vil kunne forekomme individuelle variasjoner. Men, generelt vil både EtG og EtS kunne spores i omkring 4-5 døgn etter inntaket så lenge det dreier seg om et «større inntak», noe 3,5 liter øl nok vil kvalifisere som. Dersom det hadde vært snakk om 2-3 enheter, ville påvisningstiden vært nærmere 1-2 døgn.

Du kan lese mer om dette på Oslo Universitetssykehus’ hjemmesider.