Hvor lang tid tar det før xanor er ute av kroppen. 100mg over 2 uker?

Kvinne, 55 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Med kroppen antar vi at du mener i urinen. Alprazolam (virkestoffet i Xanor) vil vanligvis kunne spores i urinen en uke etter siste inntak. Ved et høyere forbruk over en forholdsvis kort periode (slik som du beskriver), vil påvisningstiden kunne bli noe lengre enn som så. Her er kan det være en del individuell variasjon, så det er dessverre vanskelig å gi deg et veldig konkret anslag utover dette.