hvor lang tid tar det å rense urinen for alprazalam. 100mg tatt over 2 uker

Kvinne, 55 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Alprazolam vil vanligvis kunne spores i urinen en uke etter siste inntak. Ved et høyere forbruk over en forholdsvis kort periode (slik som du beskriver), vil påvisningstiden kunne bli noe lengre enn som så. Her er kan det være en del individuell variasjon, så det er dessverre vanskelig å gi deg et veldig konkret anslag utover dette.