Hei! Hvilke psykiske konsekvenser kan oppstå ved langvarig alkoholmisbruk? Håper på raskt svar!

Kvinne, 18 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Alkohol kan føre til psykisk (og fysisk) avhengighet. Ved langvarig bruk kan man også oppleve å bli mer nedstemt, få lavere energinivå, angst og uro. Har man psykiske plager i utgangspunktet opplever noen også at disse plagene forsterkes.

I tillegg kan langvarig alkoholmisbruk få konsekvenser for andre faktorer som påvirker vår psykiske helse, f.eks. jobb, relasjoner, helse og selvbilde.

Du kan lese mer på våre faktasider om alkohol.