hei, jeg lurer på hva ectasy gjør med kroppene til folk?

Kvinne, 12 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Ecstasy virker stimulerenede og hallusinogent. Den stimulerende effekten gjør at hjertet slår fortere, at man blir våken og får mer energi. Den hallusinogene effekten gjør at sanseinntrykk forsterkes og at ting kan oppleves annerledes enn de vanligvis gjør.

Bruk av Ecstasy kan også gi virkninger man ikke vil ha. Man kan f.eks. bli kvalm, redd eller forvirra. Det er også økt risiko for heteslag, hjerteinfarkt og hjerneblødning.

I tiden etter å ha brukt Ecstasy kan man oppleve symptomer som depresjon, likegyldighet og lav energi. Mange rapporterer også om angst og følelse av trykk i brystet. Søvnproblemer, humørsvingninger og hukommelsestap er heller ikke uvanlig.

Du kan lese mer om dette på våre faktasider om MDMA/Ecstasy.