Hva gjør de forskjellige narkotika typene med deg?

Kvinne, 15 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Alle rusmidler – alkohol og narkotika – har noen fellestrekk når det gjelder virkninger like etter inntak, altså de akutte virkningene.

I tillegg til dette er alle rusmidler potensielt avhengighetsskapende og skadelige, i varierende grad.

Grovt sett kan man dele de ulike stoffene inn i tre grupper ut i fra hva slags virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene. Dersom dette er en skoleoppgave kan du finne mye informasjon på vår nettside: