Hva er bivirkninger av Paralgin Forte?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva er bivirkningene av bruk med 4 Paralgin førte i døgnet.?

Mann, 67 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom om at vi på RUStelefonen ikke er helsepersonell, og at vi kun omtaler medikamenter på generelt grunnlag. Vi anbefaler deg å snakke med fastlegen din om hvilken medisinering og dosering som er riktig for deg.

Det kan være greit å vite at Paralgin Forte inneholder to ulike substanser. Felleskatalogen sier dette:

  • Paralgin forte og Paralgin major er smertestillende midler. Paralgin forte og Paralgin major inneholder to ulike substanser: Paracetamol og kodein (som kodeinfosfatsesquihydrat). Paracetamol virker smertestillende og febernedsettende, mens kodein virker smertestillende og tilhører en gruppe legemidler som kalles opioide analgetika.

Felleskatalogen opplyser dette om mulige bivirkninger:

  • Som alle legemidler kan Paralgin forte og Paralgin major forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 men hos færre enn 1 av 10 pasienter): Tretthet, kvalme, forstoppelse, irritasjon av endetarmens slimhinne (stikkpiller).Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 men hos færre enn 1 av 100 pasienter): Smertefulle sammentrekninger i galleveiene (galleveisdyskinesi).Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 men hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Allergisk reaksjon, utslett, leverpåvirkning, redusert antall hvite blodceller og blodplater, blodmangel (anemi).Bivirkninger med ukjent frekvens (frekvens kan ikke bestemmes ut ifra tilgjengelig data): Alvorlig allergisk reaksjon med pustevansker, svimmelhet, akutt pankreatitt, økt svetting.Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
  • Felleskatalogen fremhever også viktigheten av hva du skal gjøre hvis følgende bivirkninger inntreffer: Hvis du opplever noen av de nedenstående bivirkningene skal du avbryte behandlingen med dette legemidlet og søke medisinsk hjelp umiddelbart:
    • Langsom eller overfladisk pust, forvirring, søvnighet, små pupiller, kvalme, oppkast, forstoppelse, manglende appetitt
    • Sterke smerter i øvre del av mage. Dette kan være et tegn på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.