Hei, jeg har nettopp begynt som avdelingsleder i ny jobb i en institusjon med barn. Min kollega fortalte meg meg nå nylig i et sosialt lag med alkohol, at han har vært rusavhengig i flere år, og at han har vært nykter i bare noen uker. Han fortalte videre at han nå sliter litt med abstinenser og andre ting. Jeg har foreløpig ikke opplevd at hans adferd på jobb kan ha en sammenheng med avhengigheten hans. Men nå når jeg vet om utfordringene hans, blir jeg jo litt usikker på enkelte situasjoner han har håndtert som har vært litt «på kanten». Jeg synes dette er litt vanskelig, og er usikker på hva jeg bør gjøre videre.

Kvinne, 31 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Alle ansatte i virksomheter har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomhetene. Du må selv vurdere om synes dette er av en slik karakter, men rusproblematikk regnes som et kritikkverdig forhold. Dersom du tenker at disse situasjonene som har vært litt «på kanten» er noe som burde vært håndtert gjennom å iverksette tiltak, kan du vurdere å ta dette opp med lederen din.

Du kan ta kontakt med Akan (Kompetansessenter for rus og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen), de har en rådgivingstelefon 22 40 28 00.

Alternativt kan du også ta kontakt med din fagforening.