Har tatt 300 MG lyrica, første gang jeg har tatt. Er det farlig?

Mann, 25 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og svarer deg kun helt generelt om potensielt rusgivende medikamenter.

Det er ikke akutt farlig for en frisk person å ta 300 mg pregabalin (virkestoffer i Lyrica). Dersom det blandes med andre dempende legemidler eller rusmidler kan det derimot være mer risikabelt.

Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00, eller AMK på 113 dersom du opplever akutt forgiftning.

Les mer om farene ved å innta for mye Lyrica på Giftinformasjonen sine sider.

Les generell informasjon om Lyrica som rusmiddel på våre sider (RUStelefonen).