Hei. Jeg er bynt på Valium pga angst, og er redd for å bli avhengig. En i nær familie var rus-avhengig, og jeg er redd det er arvelig? Burde jeg slutte på valium, selv om jeg føler det hjelper

Kvinne, 22 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Forskning viser at rusavhengighet, og særlig alkoholavhengighet, til en viss grad er genetisk betinget. Det vil si at rusavhengighet i nær familie gir høyere risiko for å selv utvikle avhengighet. Sosial arv spiller her like stor rolle, og det gjelder uansett først og fremst dersom du har vokst opp med foresatte som har rusproblemer.  Uansett er det greit å være obs på at dette er en sårbarhet i din familie, det er bedre å være føre var.

Bruk av Valium kan føre til avhengighet og bør derfor kun brukes i et begrenset tidsrom. Har du angst bør du også få psykologisk behandling ved siden av medikamentbehandling. Vi er ikke helsepersonell og kjenner heller ikke deg, så vi kan ikke gi deg råd hvorvidt du bør slutte på Valium eller ikke. Vi anbefaler deg å snakke med legen om dette.