Er hasj falig

Annet, 1 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener med «farlig». Det er f.eks. ikke et stoff som er forbundet med dødelige overdoser. Men, hasj kan likevel gi flere ulike bivirkninger eller skadevirkninger. Hvem som opplever disse bivirkningene, og i hvor sterk grad man evt. opplever dem, varierer fra person til person.

Når det gjelder akutte skader og bivirkninger, dvs. ting du kan oppleve der og da når du bruker det, er f.eks. angst og paranoia ganske vanlig. I sjeldne tilfeller er det også enkelte individer som risikerer psykose.

Når det gjelder langsiktige skader og bivirkninger, dvs. ting som kan skje som følge av regelmessig bruk over tid, er f.eks. redusert hukommelse og konsentrasjonsevne ganske vanlig. Dette kan igjen forårsake problemer med jobb, studier og lignende. Søvnvansker er også forholdsvis vanlig.

Du kan lese mer på våre faktasider om cannabis.