Har sykehus /leger ved vanlig poliklinikker lov og teste pasienter for sentralstimulerende medikamenter uten samtykke?

Kvinne, 38 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

I utgangspunktet er ikke dette lov, men det finnes enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Eksempler på dette er straffesaker, ved opphold på institusjon under tvang, eller interne avtaler eller vilkår inngått mellom pasient og behandlingssted/behandler. Hvis du for eksempel har fått utskrevet sentralstimulerende medikamenter, kan et vilkår for å få dette utskrevet være å testes. Dette må imidlertid være samtykket om.