Er det farlig å kutte ned på tramadol fra 1 gram til 600mg om dagen. Har gjort dette i to dager, men er ganske dårlig. Har tenkt å trappe de helt ned

Kvinne, 46 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan ikke uttale oss om enkeltsaker vedrørende nedtrapping. På generell basis kan vi si at abstinenser fra opioider og opioidlignende medikamenter slik som Tramadol normalt ikke er livstruende for friske personer, men det kan være svært ubehagelig. Den beste måten å slutte med Tramadol på, er å trappe ned sakte, i samråd med lege eller behandler. Nedtrappingshastigheten bør være ca 10% av den opprinnelige dosen per uke. En kan velge litt raskere nedtrapping i innledningen, litt langsommere mot slutten.

Legemiddelhåndboken anbefaler følgende nedtrapping:

Brukt i over 4–6 uker: Nedtrapping over 2–4 uker avhengig av hva som er praktisk mulig ut fra tablettstyrke. Ved langvarig overforbruk og avhengighet kan langsommere nedtrapping være nødvendig.