Hvis jeg:
1.
1-2 flasker vin i uka
2. Går på antidepressiva
3. Snuser mye

Har jeg et rusproblem?

Annet, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

  1. Du lurer på om du drikker for mye da du drikker 1-2 flasker vi i uka. Her kommer noen svar på det:

At du selv stiller deg spørsmålet om du har et rusproblem sier noe om at du ikke er helt trygg på ditt eget forbruk. Ellers sier du ikke noe om grunnene til at du ønsker å drikke vin eller om hvordan du har det når du ikke drikker. Hvis du for eksempel føler behov for å drikke «dagen derpå» for å føle deg bedre, så kan det være et tegn på at du har et forhold til alkohol som du ikke har helt kontroll på. Hvis du kjenner at det er vanskelig å stoppe å drikke før du blir full, kan dette også være et tegn på at forholdet ditt til alkohol er problematisk. Vi på RUStelefonen har laget en app som hjelper til med å følge med eget alkoholbruk. Den heter Drikkevett 2, og kan muligens være noe for deg.

På hjemmesiden våre har vi skrevet om at det er mulig å bruke et diagnoseverktøy (ICD-10) hvor man ut fra ulike kriterier søker å fastslå om en person enten lider av skadelig bruk eller avhengighet. Her ser du denne oversikten:

Skadelig bruk i ICD-10
«Skadelig bruk er når psykoaktive substanser  brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være somatisk eller psykisk.»

Avhengighetssyndrom i ICD-10
Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året. Brukeren har:

Du sier ikke noe om du er kvinne eller mann. Det er forskjell på hvor mye alkohol kvinner og menn tåler, og vi bruker også forskjellige tall på kvinner og menn når vi snakker om grenseverdier for å vurdere om et alkoholforbruk er høyt eller ikke:

 

2. Du sier at du går på antidepressiva. Hvis du bruker medisiner i samråd med lege, så er ikke det i seg selv et tegn på at du har et rusproblem. Om du bruker antidepressiva og alkohol samtidig, så er det noe som generelt frarådes. Hvis det er slik at du kjenner at dette er en kombinasjon du setter pris på, så kan det kanskje være et tegn på et rusproblem.

3. Snus er tobakk, og ikke et rusmiddel.