Drikker vin, går på antidepressiva og snuser. Lurer på om jeg har et rusproblem.

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvis jeg:
1.
1-2 flasker vin i uka
2. Går på antidepressiva
3. Snuser mye

Har jeg et rusproblem?

Annet, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

 1. Du lurer på om du drikker for mye da du drikker 1-2 flasker vi i uka. Her kommer noen svar på det:

At du selv stiller deg spørsmålet om du har et rusproblem sier noe om at du ikke er helt trygg på ditt eget forbruk. Ellers sier du ikke noe om grunnene til at du ønsker å drikke vin eller om hvordan du har det når du ikke drikker. Hvis du for eksempel føler behov for å drikke «dagen derpå» for å føle deg bedre, så kan det være et tegn på at du har et forhold til alkohol som du ikke har helt kontroll på. Hvis du kjenner at det er vanskelig å stoppe å drikke før du blir full, kan dette også være et tegn på at forholdet ditt til alkohol er problematisk. Vi på RUStelefonen har laget en app som hjelper til med å følge med eget alkoholbruk. Den heter Drikkevett 2, og kan muligens være noe for deg.

På hjemmesiden våre har vi skrevet om at det er mulig å bruke et diagnoseverktøy (ICD-10) hvor man ut fra ulike kriterier søker å fastslå om en person enten lider av skadelig bruk eller avhengighet. Her ser du denne oversikten:

Skadelig bruk i ICD-10
«Skadelig bruk er når psykoaktive substanser  brukes slik at det gir helseskade. Skaden kan være somatisk eller psykisk.»

Avhengighetssyndrom i ICD-10
Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året. Brukeren har:

 • sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen
 • problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
 • fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
 • utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)
 • føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken
 • opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

Du sier ikke noe om du er kvinne eller mann. Det er forskjell på hvor mye alkohol kvinner og menn tåler, og vi bruker også forskjellige tall på kvinner og menn når vi snakker om grenseverdier for å vurdere om et alkoholforbruk er høyt eller ikke:

 • Kvinner er i risikosonen for å utvikle helseskade hvis de drikker mellom ni og fjorten alkoholenheter i uken. Drikker de mer enn det, har de stor risiko for helseskade.
 • Menn er i risikosonen for å utvikle helseskade hvis de drikker mellom fjorten og tjueen alkoholenheter i uken. Drikker de mer enn det, har de stor risiko for helseskade.
 • Du sier at du drikker 1-2 flasker vin i uken. Vi teller 1 flaske som seks enheter, og da er du altså oppe i tolv enheter i uken.
 • Her har NHI laget en audit hvor du kan teste deg selv om ditt alkoholbruk.

 

2. Du sier at du går på antidepressiva. Hvis du bruker medisiner i samråd med lege, så er ikke det i seg selv et tegn på at du har et rusproblem. Om du bruker antidepressiva og alkohol samtidig, så er det noe som generelt frarådes. Hvis det er slik at du kjenner at dette er en kombinasjon du setter pris på, så kan det kanskje være et tegn på et rusproblem.

3. Snus er tobakk, og ikke et rusmiddel.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.