Hei. Jeg har en venn som har fått et forelegg på ca. 2000kr for besittelse av narkotika. Dersom han godtar forelegget, kommer dette på rullebladet hans? Og kan han fortsatt bli tannlege da?

Kvinne, 19 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Dersom han godtar forelegget, vil lovbruddet registreres i hans strafferegister. Dette betyr at lovbruddet vil fremgå på hans rulleblad, ja. Men, det finnes ulike typer rulleblad – ordinær, uttømmende, avgrenset og utvidet. Forskjellen mellom disse handler kort sagt om hvilke typer lovbrudd som vil synes, hvor lenge de vil være synlige, og hvem som kan kreve innsyn i dem. Dette er nærmere beskrevet i denne artikkelen fra Ung.no.

Blant de som kan kreve innsyn, er enkelte studiesteder og arbeidsgivere. Når det gjelder tannleger/tannlegestudenter, vil vi tipse om dette spørsmålet/svaret på nettsidene til Tannlegetidende. Der fremgår det bl.a. at han må være forberedt på å måtte avlegge politiattest ved en eventuell ansettelse i tannhelsetjenesten. Det samme gjelder, så vidt vi kan se, ved de odontologiske fakultetene i landet. Om han er i tvil om hva som aksepteres og ikke anbefaler vi at han kontakter sitt fakultet eller sin eventuelle arbeidsgiver direkte. Spør dem ev. hva som kommer med i en slik attest.