Har en datter som pga smerter vedrørende endometriose, har fått utdelt resept på Tramadol over flere år fra fastlege. bekymret over hvor lenge en kan ta slike medisiner før dette fører til avhengighet og videre andre problemer.

Mann, 60 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Ved regelmessig og daglig bruk vil man bli fysisk avhengig av Tramadol etter forholdsvis kort tid, det vil si uker eller få måneder. Fysisk avhengighet vil gi abstinenser ved fravær av medikamentet, og behov for nedtrapping hvis hun skal seponere. Ganske mange legemidler vil føre til fysisk avhengighet ved bruk over tid, dette er tilnærmet uunngåelig dersom det er behov for daglig bruk. Men det er viktig å skille mellom fysisk avhengighet, avhengighetsyndrom og misbruk. Ved avhengighetsyndrom og misbruk, brukes legemiddelet som rusmiddel, altså med den hensikt å gi en rus eller en annen effekt enn tiltenkte – og som regel i en større mengde enn terapeutisk tiltenkt.

Vi vet ikke hva som stemmer for din datter, om hun bruker det sporadisk, i den grad at hun er fysisk avhengig, eller om hun misbruker det. Dersom hun kun bruker det for eksempel ved menstruasjon og noen ganger per måned, er hun antagelig ikke avhengig.

Dersom du er bekymret for hennes bruk, anbefaler vi deg at du forsøker å snakke med henne om dette.