Jeg er en jente på 19 år som har brukt mye hasj over en lengre periode, men har sluttet, jeg fant nylig ut at jeg er gravid. skal snart til legen, på min aller første kontroll time og er redd for hva de tester for på dette besøket og om de evt gir beskjed om rus testing før de gjør det? via blodprøve/urinprøve??. hvor ofte tester man for rus i et svangerskapet? ved hver urinprøve eller stikkprøver? er det legen/jordmor eller sykehus som tester for slikt. Er redd for at jeg ikke skal bli ren fort nok, reiner med at det vil gå noen uker før jeg er helt ren men evt hvor lenge?

Kvinne, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Så bra du har sluttet med Cannabis.  Som du sikkert vet kan rusmiddelbruk under graviditeten være risikabelt med hensyn til fosterets helse og utvikling.

Det er ikke vanlig at man under vanlige svangerskapskontroller sjekkes for rusmidler. I så fall må det være at man er under tilsyn av barnevernet fra før, eller at det foreligger mistanke om rusproblemer.

Når det gjelder hvor fort du vil bli ren med tanke på urinprøver vil det ved jevnlig bruk kunne ta mellom 1-6 uker, for enkelte opptil 12 uker. Det er vanskelig å gi deg et konkret svar fordi det er individuelle variasjoner i hvordan kroppen skiller ut THC-syren.

Hvis du synes det blir vanskelig å være uten cannabis, anbefaler vi deg å være åpen om dette med jordmor, slik at du kan få den hjelpen og støtten du trenger.