Hvis jeg har tatt en halv rivotril 2mg på morgenen i dag, når er det da trygt å kjøre bil?

Kvinne, 51 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Rivotril har en halveringstid på 30-40 timer. Det betyr at etter 30-40 timer, er konsentrasjonen i blodet halvert i forhold til det den var 30-40 timer tidligere. I praksis så regner man at etter 5 x halveringstiden, er preparatet ute av kroppen. Det betyr 150-200 timer, i verste fall en drøy uke og vel så det. I og med at du har tatt ett mg, vil det gå fortere. Vi antar ca tre dager.

Det er forbudt å kjøre bil så lenge du har klonazepam (virkestoffet i Rivotril) i blodet. Dersom du skulle bli stoppet i trafikkontroll og det blir påvist klonazepam i blodet, risikerer du straffereaksjoner. Dersom du får Rivotril utskrevet på resept, bør du snakke med legen din om medisinbytte. Dette er fordi man ikke lenger oppfyller helsekravene til å inneha førerkort så lenge man bruker Rivotril, uavhengig om det dreier seg om regelmessig eller sporadisk bruk (jf. Førerkortveilederen, som ble betydelig revidert 1. oktober 2016). I avsnittet om benzodiazepiner finner du en oversikt over hvilke slike medisiner som er tillatt å bruke, samt i hvilket omfang.