Svære sår – betennelser og runde store røde flekker ( på 1-2 cm i diameter ? over hele kroppen etter heroin og amfetamin i sprøyteform
Hva er dette ?

Kvinne, 31 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kan høres ut som du har fått en slags infeksjon i hud og bløtdeler. Det kan være forårsaket av urenheter i stoffene som kommer med grunnet dårlig filtrering, og det kan komme av bomskudd. Vi anbefaler deg kontakte Strax-huset. Det er et tilbud om sosiale tjenester og helsetjenester til rusmiddelavhengige over 18 år hvor de får du kan få hjelp til en bedre livssituasjon gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.