Hva slakks kan jeg stile om rus

Kvinne, 13 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er litt usikre på hva du spør om her. Hvis du lurer på hva slags spørsmål du kan stille oss om rus, så svarer vi på spørsmål om rusmidler, rusmiddelbruk, hjelpeapparat og rusproblematikk.

Hvis du lurer på noe håper vi du vil skrive inn til oss, så skal vi svare deg så godt vi kan.