Om man blir tatt inn av politiet pga at noen har anonymt anmeldt deg, sjekker politiet kun urin? Bare lurer fordi hadde et ikke vært er logisk å sjekke håret siden det varer lengre? Lurte også på om hvor lenge politiet venter før de sjekker personen som har blitt anmeldt.

Annet, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å svare på hva politiet ville gjort om noen hadde anmeldt deg. Det kommer an på hva du hadde blitt anmeldt for og hvordan politiet hadde vurdert din sak.

Hva gjelder tester, så sier du ikke hvilket stoff det er snakk om, så derfor kan vi kun svare deg generelt. Hvilken metode en bruker for å påvise rusmiddelbruk kommer det an på hva de vil finne ut.

Du spør «Lurte også på om hvor lenge politiet venter før de sjekker personen som har blitt anmeldt.» Mener du da hvor lenge politiet venter før de oppsøker/kontakter personen som har blitt anmeldt, eller mener du hvor lang tid det tar før de tester deg? Når det gjelder det første, kommer det an på hva du er anmeldt for og hvilke ressurser politiet har til rådighet. Når det gjelder testing, vil vi anta at de ønsker å gjøre dette så fort som mulig siden mange rusmidler har ganske kort påvisningstid.