Jeg ønsker pr,12 soning så fort som mulig. Skal sone snart,jeg har angst,deprasjonlidelse,lider av søvn problem,tankekjør. Innelukket ,trygghet,klaustrofobisk innelukkende. Har sonings skade,dette blir 13 domen. Kan dere hjelpe meg plass,før jeg rømmer

Mann, 38 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi driver ikke med henvisning eller behandling og kan dessverre ikke hjelpe deg med å få innvilget soning etter §12, men vi kan fortelle deg hvordan du kan gå frem for å søke om det.

I kriminalomsorgens informasjonsbrosjyre står det:

«Med god og tidlig planlegging kan hele eller deler av fengselsstraffen gjennomføres i rehabiliteringsinstitusjon. Planleggingen må gjøres i samarbeid med fastlege eller NAV/sosialkontor i hjemkommunen. Kriminalomsorgen kan gi råd om framgangsmåte, men domfelte har ansvar for å fremme søknaden.

Det er kriminalomsorgen som avgjør søknader om § 12 opphold. Når søknaden sendes kriminalomsorgen, må det vedlegges en bekreftelse på at man har plass på en rehabiliteringsinstitusjon. Kriminalomsorgsregionene kan ikke fatte vedtak om §12 før domfelte har fått en institusjonsplass. Søknader sendes til kriminalomsorgsregionen eller fengselet der man er innkalt til soning.»

Fordi du må ha fått plass på en egnet rehabiliteringsinstitusjon før du søker er det viktig at du setter i gang prosessen snarest mulig. Lege eller ruskonsulent/NAV kan hjelpe deg med å finne egnet institusjon samt henvise deg dit for behandling.

Her finner du hele informasjonsbrosjyren til kriminalomsorgen.