Noen som vet hvor lenge etter alko kutt, senabstinenser kan oppstå?

Mann, 53 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener med senabstinenser. Symptomer på akutt alkoholabstinens spenner fra «dagen-derpå-hodepine» til abstinensfremkalte forvirringstilstander (delirium tremens) og dødsfall. I tillegg til dette kommer seneffekter som dårlig søvn, nedstemthet, angst og uro etc.

Når du spør etter alkokutt senabstinenser kan oppstå, tolker vi det som et spørsmål om hvor lang tid det tar før senabstinenser inntreffer. Symptomer som dårlig søvn, nedstemthet, angst og uro etc kan både inntreffe under akutte abstinenser (fra noen timer til et par døgn etter alkokutt) og de kan inntreffe i etterkant, fra noen dager til flere uker etter alkokutt.

Helsedirektoratet har en artikkel om virkninger og grader av abstinens som du kan se mer på.