Hei.
Når trer de nye narkolovene i kraft.
Hvor mye canabis kan man evt ha til sjøl bruk? 15gram har det vært tidligere ,med bot riktignok.

Mann, 48 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Du tenker sikkert på rusreformen.  Rusreformutvalgets utredning ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2019 og er sendt på høring til 2. april i år. Deretter vil stortinget ta stilling til de enkelte forslagene. Målet er å få på plass nødvendige vedtak og lovendringer innen sommeren 2021.

I utvalgets rapport har det blitt foreslått såkalte terskelverdier (hvor store doser man kan besitte uten straff), og for cannabis er dette 15 gram. Forslagene til terskelverdier er et omstridt punkt, og det er på ingen måte avgjort hva de ev. blir dersom reformen trer i kraft.