Mannen til min venninne er alkoholiker og har vært borte siden onsdag uten å ta kontakt med familien . Hun måtte få hjelp til å oppspore ham. Hvor kan han få hjelp til å slutte å drikke ? Han er også deprimert og trenger psykolog . Min venninne var alvorlig redd for at han hadde tatt sitt eget liv !!!

Mann, 60 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dersom han ønsker hjelp, kan han kontakte sin fastlege og be om å bli henvist videre til rusbehandling. Hvis han er suicidal og han trenger akutt hjelp, kan dere ta han med til legevakten, eventuelt ringe AMK 113.

Vi oppfordrer din venninne til å søke hjelp til seg selv. Å være pårørende er svært belastende, og det er viktig å selv få hjelp til å håndtere sin situasjon. Hun kan for eksempel ta kontakt med Veiledningssenteret for pårørende, Østlandet. Nummeret dit er 40 03 10 93.