Hei! Jeg har nettopp kjøpt noe som skal være ksalol 1 mg, som en «tripkiller» for sopp. Har altså ikke lyst til å få noen rusvirkning hvis jeg skulle ende opp med å bruke det. Så, jeg har to spørsmål:
1) Hva er minste mulige mengde jeg kan bruke for å sannsynligvis kunne stoppe angstfølelse hvis soppopplevelsen skulle gå skeis og, viktigste spørsmålet 2) Hvis dette ikke skulle være ekte ksalol, hva er man kjent med at går som falsk benzo i Norge? Er det en betydelig risiko for at det kan være fentanyl i pilla? I så fall, hvilke test-kits er det fornuftig å teste det med?

Mann, 18 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Ksalol (eller alprazolam/Xanor/Xanax) er et angstdempende legemiddel. Så det å ta Ksalol vil neppe avbryte rusvirkningen av psilocybin-sopp fullstendig (som f.eks. endret sanseoppfatning), men det kan potensielt hjelpe deg med å roe ned ubehagelige tanker, dersom disse skulle oppstå.

Når det gjelder hva som er minste mulige mengde, har vi nok ikke et klart fasitsvar dessverre. For hva det er verdt, kan vi sitere Felleskatalogens omtale av Xanor, i avsnittet om dosering:

Risiko for avhengighet kan øke med dose og behandlingslengde. Bruk lavest mulig effektive dose og kortest mulig behandlingsperiode. Revurder behandlingsbehovet hyppig. Nødvendigheten av alprazolambehandling og egnet dose bør revurderes jevnlig for hver pasient. Alprazolam er effektivt i inntil 8 måneder, inkl. seponeringsfase.
Initialt: 0,5-1 mg gis ved sengetid. Dosen individualiseres med doseøkninger som ikke overstiger 1 mg hver 3.-4. dag. Ved bruk av tabletter fordeles døgndosen på 3-4 doser. Ved bruk av depottabletter fordeles døgndosen på 1-2 doser.

Så, alprazolam har effekt ved doser nede i 0,5-1 mg, og du bør unngå å ta mer enn dette dersom du ikke tidligere har brukt medisinen.

Når det gjelder «falsk benzo» i Norge er ikke dette et veldig vanlig fenomen. Men, det er selvfølgelig lurt å være på den sikre siden. For eksempel var det en periode rundt 2017-2018 hvor Trondheim hadde et omløp av (angivelige) Xanor-tabletter som inneholdt fentanyl. For å påvise eventuell fentanyl (eller andre opioider), trenger man et Opiate/Opioid test kit (eller evt. et spesfikt Fentanyl test kit). Og, dersom dette finnes, kan det være en fordel med et benzodiazepin-test kit, som vil vise om dette faktisk er alprazolam eller ikke.

For øvrig: dersom du planlegger å bruke fleinsopp, anbefaler vi å gjøre deg kjent med noen viktige forholdsregler.