Har påvist nye eGFR CKD-EPI kreatin >70 >90
Har gått på Lyrica siden 2002.
Har hatt mye sving og problemer med vannlating og flankesmerter.
Bør legen skjekke videre

Kvinne, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kan ikke vurdere din helsetilstand eller dine prøvesvar. Grunnen til at vi har noe informasjon om og svarer på enkelte spørsmål vedrørende kreatinin, er fordi kreatinin er noe som måles ved rusmiddeltesting for å avsløre prøvemanipulasjon. Ut over dette, har vi ikke kunnskap om kreatinin. Vi anbefaler deg å snakke med legen din.