Hei,
Jeg har en kompis som har oppsøkt hjelp hos psykolog. Han har en fortid med hasj, men det er andre årsaker som fikk ham til å oppsøke hjelp. Han har nå vært edru i ca. et halvt år.
Han påstår at han ikke får lov til å kjøre bil av legen. Og han må ta regelmessige urinprøver.
Dette synes jeg er veldig, veldig rart. For det første har han aldri kjørt bil i ruset tilstand. For det andre har han aldri hatt noe med politiet å gjøre. Og for det tredje, så har ingen av urinprøvene fått utslag. Og for det fjerde, har han vært edru et halvt år nå, og har åpenbart sluttet.

Har legen i det hele tatt fullmakt til å invalidere et førerkort?

Mann, 19 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Ja, legen har rett (og plikt) til å melde fra om førerkort dersom legen mener at kompisen din ikke fyller helsekrav til førerkort. At han aldri har kjørt ruset og aldri har hatt kontakt med politiet, er ikke av betydning. Begrunnelsen legen har brukt, er trolig denne formuleringen i Veileder til helsekrav førerkort: «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko […].» Du kan lese mer i Førerkortveilederen KAPITTEL 14 Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35-37 helsekrav til førerkort).

Det kan høres merkelig ut at legen gir ham kjøreforbud dersom han har vært rusfri i et år. Det fremgår ikke av det du skriver om legen har gitt ham et muntlig kjøreforbud en kortere periode eller om førerkortet er inndratt for en lengre periode. Vanligvis vil en få førerkortet tilbake etter å ha levert rene prøver i 6 eller 12 måneder.

Dersom din kompis vil klage på vedtaket, kan han snakke med Fylkesmannen som er klageinstans for førerkortsaker.