kan man ta for mye Nosinan / overdose ?

Mann, 55 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Ja, man kan ta for mye Nozinan. Annen bruk/dosering av  legemidler enn det som er foreskrevet av lege kan medføre skadevirkninger.

Det er store individuelle forskjeller på hvilke doser som gir akutt toksisitet og letalitet. Dette har trolig sammenheng både med toleranseutvikling og krysstoleranse innen gruppen psykofarmaka (Nosinan) . Barn og voksne ikke-brukere synes å være mer følsomme ved overdoser.

Dersom du har spørsmål knyttet til dosering kan du ta kontakt med foreskrivende lege. Du kan også ringe Giftinformasjonen for ytterligere informasjon på telefon 22591300.

Du finner mer informasjon i artikkelen Antipsykotika – behandlingsanbefaling ved forgiftning fra Helsebiblioteket.