Kan mann fryse ned urin og fryse den opp igjen etter en uke for så å bruke den til å sendes for vanlig ris sjekk. Og viss du ikkje normalt tar amfetamin, og har tatt det en sjelden gang, kor lang tid før den er ute av urinen om eg drikk mykje vann?

Annet, 41 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Såvidt vi har forstått, kan urin oppbevares i frossen tilstand i ca en uke (når det gjelder vanlig screening for rusmidler).  Det kommer nok litt an på hva slags analyse som skal gjøres.

Amfetamin er sporbart i urinen i 2-10 dager. Det er verdt å merke seg at hvor lenge stoffene er mulig å spore i urinen vil  påvirkes av individuelle faktorer.

Høyt inntak av vann kan gjøre at urinen blir for tynn og at prøven blir erklært ugyldig. I slike tilfeller vil du risikere å måtte ta nye prøver.