Jeg har fått diagnosen depresjon hos fastlegen, men han var ikke helt sikker på om han ønsket å gi med antidepressiva pga. negative bivirkninger som kunne gjøre ting verre for meg. Jeg sliter veldig med skolearbeid, deltidsjobb og hverdagslivet generelt, og endte desperat opp med å kjøpe elvanse. Jeg liker veldig godt følelsen når jeg bruker det, og er redd for å bli avhengig. Jeg er veldig klar over hvor farlig det kan være å bruke ADHD-medisiner uten resept og oppfølging, og jeg synes det egentlig er veldig skummelt, men jeg klarer ikke å slutte fordi det hjelper meg slik i hverdagen. Alt jeg egentlig ønsker er å få den hjelpen jeg trenger, og ønsker å snakke med legen min om misbruket, men jeg er redd for at jeg kan bli straffet for det. Kommer legen til å måtte fortelle om dette videre til politiet, eller har han taushetsplikt? Hvis det er noen som helst sjanse for at dette kan havne på rullebladet er det ikke aktuelt å gå videre med dette, og heller slutte brått når jeg går tom.

Kvinne, 17 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil vi si oss enig i at bruk av Elvanse uten oppfølging fra lege, kan innebære en viss risiko. Legen melder ikke til politiet, så dersom du forteller om dette til legen, vil det ikke automatisk havne på rullebladet ditt. Men legen kan for eksempel begrense å gi deg enkelte typer medisiner, dersom du har en historikk med illegal bruk. Ettersom du er over 16 år, er du beskyttet av taushetsplikten. Men ettersom du er under 18 år, kan legen ved bekymring velge å melde fra til dine foresatte. Vi tenker likevel at dette er noe du bør vurdere å ta opp med legen din, da du kanskje ville hatt godt av profesjonell oppfølging.

Med tanke på at du føler en positiv effekt av Elvanse, kanskje du kan høre med legen din om en ADHD-utredning? Dersom det vises seg at du faktisk har ADHD, vil du potensielt kunne få egnede medisiner og oppfølging.