hei! jeg skriver en oppgave om unge som ruser seg, lurte på om det finnes noe stattestikk over dette?

Kvinne, 28 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Ja, det finnes. Her kommer noen eksempler:

Denne rapporten fra FHI  beskriver bruk av illegale rusmidler blant 15–16-åringer i Norge og Europa. Den viser utvikling i bruk av ulike stoffer over en 20-årsperiode, og sammenligner norske tall med tall fra andre europeiske land. FHI leverer i tillegg rapporten «Narkotika i Norge» hvert år.

Du kan også se på Ungdata sin nasjonale rapport basert på ungdataundersøkelsene.