Jeg kan drikke opptil 14-16 halvlitere med øl for «å bli litt i basen» er ikke det vanvittig mye?

Mann, 53 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Alkoholens virkninger avhenger av toleransen du har utviklet. Hvis du drikker ofte er kroppen og hjernen mer vant til alkohol. Dermed skal det ofte mer til før vi registrerer endringer (føler oss fulle). Dette betyr: promillen er som hos andre, men en med høy toleranse trenger høyere promille for å oppleve samme virkning som andre.

Hvis du tar en «pause» fra alkoholen / reduserer forbruket vil du nok sannsynligvis oppleve at dette vil senke toleransen for alkohol , men det er viktig å være klar over at det er altså flere faktorer som spiller inn når det gjelder opplevelsen av hvordan alkoholen virker. På denne linken kan du finne mer utfyllende og vitenskapelig informasjon om både toleranse og alkoholvirkninger generelt, nemlig lenkesamlingen fra Folkehelseinstituttet om temaet alkohol.

Du spør videre om 14-16 halvlitere er vanvittig mye, og det er det litt vanskelig å svare på da vi har ulike toleranse. Men en ting er sikkert: det er skyhøyt over hva en gjennomsnittsmann i din alder trenger for «å bli litt i basen».

Dersom du føler at dette er for mye for deg og du ikke er fornøyd med situasjonen, kan du vurdere å redusere eller kutte ned på konsument ditt. På denne linken kan du lese mer om konkrete råd og tips til å slutte med alkohol. Her er også et program med tips for å redusere inntaket.