Jeg har brukt Imovane i 1.5 år. Prøvd å bruke så lite som mulig for å sovne. Har delt opp en tablett på 7,5 mg i to eller tre biter. Vanlig forbruk har vært 3 til 5 mg. Den siste uken har jeg reduser mengden til ca 2 til 2.5 mg. Jeg har likevel klart å sovne, men synes jeg har fått mer angst på dagtid. Får man abstinenser også ved såpass lave doser som jeg har brukt, og når jeg nå prøver å redusere dosen enda mer. Hvordan bør jeg fortsette hvis jeg skal prøve å slutte helt? Kan vel ikke gå så mye lavere i dose enn 2 til 2.5 mg som jeg har stått på de siste dagene?

Mann, 65 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Legemidler skal brukes slik som foreskrevet fra lege. Dersom du har spørsmål knyttet til dosering og annen tematikk knyttet til Imovane er dette noe du kan ta opp med din fastlege.

Det er individuelt hvordan man kan oppleve abstinenser knyttet til legemiddelbruk, men man kan oppleve dette selv på små doser. Felleskatalogen sier imidlertid dette om forsiktighetsregler: Om fysisk avhengighet er utviklet, vil en brå behandlingsstopp etterfølges av abstinenssymptomer som hodepine, muskelsmerter, ekstrem angst, anspenthet, rastløshet, forvirringstilstand og irritabilitet.

Generelt er det slik at det ikke finnes noen  «fasit» på hvor mye dosene skal reduseres hver gang, men det kan være lurt å bruke relativt lang tid på sluttfasen. Tid til full seponering må individualiseres ut fra pasientens tilstand og skepsis/utålmodighet. Noen pasienter kan bråseponere uten noe ubehag, mens andre trenger lengre tid. Det kan bli aktuelt å forlenge intervallene mellom dosereduksjon, men unngå å øke dosene når de først er redusert. Dette er noe som best egner seg å gjøre i samråd med lege som har den medisinske kompetanse, og som kan gi annen støttebehandling om det skulle være nødvendig.