Hvorfor får ikke barn i mindre årene som dokker mot? Fordi det er jo ulovlig

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi forstår dessverre ikke spørsmålet. Du er velkommen til å skrive inn på nytt med en oppklaring.