hvorfor er det ikke lurt å drikke alkohol

Mann, 19 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Hva som er lurt å gjøre er en subjektiv vurdering som hver enkelt må gjøre på egen hånd. Det er derimot slik at rusbruk og alkoholbruk kan medføre skader. På hjemmesidene våre ligger det mye informasjon om alkohol og hvilke virkninger og bivirkninger det kan gi.