hvordan kan mann skaffe hasj?

Annet, 99 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke denne typen brukerveiledning.