Jeg har brukt sobril 15 mg per døgn i 3 mnd sammen med først et medikament venoflaxin ( 75 og 150 mg) i 6 uker som ikke gav virkning og deretter cipralex 10 mg ( nå i 6 uker) som har gitt virkning men jeg har fortsatt med sobril som sovemedisin .Jeg skal nå gå i psykomotorisk behandling og er anbefalt nedtrapping og avslutting Hvordan bør det gjennomføres ?

Kvinne, 54 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og gir ikke konkrete planer for nedtrapping. Slike planer er best å sette opp sammen med legen som foreskriver, gjerne i samarbeid med øvrige behandlere/helsepersonell.

Generelt om nedtrapping

Generelt kan vi si at nedtrapping ikke bør overstige 10-20 % dosereduksjon per uke, og at du bør beregne litt ekstra tid på det siste trinnet før seponering. Abstinensplager kan neppe utelukkes fullstendig, men en forsiktig og gradvis nedtrapping vil forhåpentligvis redusere eventuelle abstinenser i størst mulig grad.

Hvis legen trenger råd om hvordan å lage en god plan, anbefaler vi denne: Råd til allmennlegen og nedtrapping av vanedannende legemidler.