Hvordan blir MDMA framstilt i media?

Kvinne, 15 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en drøftingsoppgave du har fått på skolen. Vi oppfordrer deg til å søke litt på nettet for å finne artikler, og deretter skrive ned dine tanker rundt dette.