Hvor mange pakker snus må man ta for å dø ??????

Mann, 13 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Snus er ikke et rusmiddel og utenfor vårt kompetanseområde. Vi vil anbefale deg å sende inn spørsmål om nikotin på ung.no i stedet.

Vi vet ikke hvorfor du spør, men hvis du har det vanskelig håper vi at du vil snakke med noen om det. Det kan være en venn, familie, helsesykepleier på skolen eller en annen voksen du stoler på. Du kan også snakke med Kors på halsen.