Hvor mange over 70 år bruker narkotika?

Annet, 99 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er en interessant problemstilling. Dessverre er vi ikke kjent med noen statistikk som undersøker denne gruppen av befolkningen spesifikt. Generelt vil vi likevel tro at illegal bruk av narkotiske stoffer er forholdsvis lav i denne aldersgruppen.

Det du eventuelt kan gjøre er å sjekke Reseptregistret, som er et verktøy som viser hvor mange som har fått skrevet ut resepter i Norge, og for hva. Dersom du krysser av for «Smertestillende midler (opioider)» og «Sovemidler og beroligende midler», er dette i all hovedsak medisiner som er klassifisert som narkotika. Deretter kan du krysse av Antall brukere, periode, kjønn (eller begge kjønn), alder og landsdel (eller hele landet). Dette gir deg muligheten til å laste ned et Excel-ark, med tall på hvor mange som har fått skrevet ut de aktuelle medisinene.