Hvor mange dør av ulike rusmidler i året?

Mann, 15 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Alkohol

Antall dødsfall per år i Norge der alkohol anses som hovedårsak, har svingt mellom 300 og 400 gjennom de siste ti årene. I 2016 var tallet 336. Av disse var 79 % menn og 21 % kvinner. Fra 1996 til 2016 falt antall alkoholutløste dødsfall med 24 prosent tilsammen. For menn har tallene falt med 26 prosent, mens tallene har vært mer stabile for kvinner.

Her finner du mer om alkoholutløste dødsfall i Norge.

Narkotika

I 2018 var det totale antallet overdoser (narkotikautløste dødsfall) 286. Dette er flere enn i 2017, da det var 249 dødsfall. I 2016 var tallet oppe på 284.
For tredje år på rad var det andre opioider (dva. legemidler som morfin, kodein, oxycodon og lignende) som var vanligste årsak til dødsfall.

Du kan lese mer om narkotikautløste dødsfall i Norge her.